A testnevelőtanárok hivatásukkal szembeni attitűdjének megértése az ideális testnevelő képén keresztül

Korábbi vizsgálatok szerint a formális testnevelésnek befolyása van az egyén hosszú távú sportolási szokásaira. Mindez felértékeli az iskolának és a testnevelőknek a jelentőségét a fizikai aktivitásra nevelésben. Jelen kutatás a testnevelő tanárok szakmájukkal szembeni attitűdjét vizsgálja az ideális testnevelő tanár képének megfogalmazása segítségével. Elemzésünket országos mintán, online adat felvétellel és 375 testnevelő tanár válaszainak a segítségével végeztük el. Adatainkat multidimenzionális skálázással (MDS) elemeztük és észlelési térkép segítségével jelenítettük meg. Ezzel a módszertannal sikerült megragadnunk az ideális testnevelők jellemzői közötti látens struktúrát, továbbá szegmentáltuk a testnevelő tanárokat az ideális testnevelő tanár képe közti eltérések alapján. Eredményeink szerint összefüggés található a testnevelők tanítással szembeni attitűdje, valamint a testnevelői munkájuk között.

 

Letölthető tanulmány