A HAZAI VÍZITÚRÁZÁS TÖRTÉNETI ALAKULÁSÁNAK VIZSGÁLATA

A hazai vízitúrázás, mint a víziturizmus egyik fajtája, alig kutatott terület. A korábbi vizsgálatok egy része a sport, azon belül is a versenysport felől közelíti meg, más része pedig a rekreációs szerepét vizsgálja, nem érintve a turisztikai vonatkozásokat. Eközben a tevékenység érzékelhetően jelen van a hazai turizmusban. Történetileg az evezés elsőként mint sporttevékenység jelent meg a modern társadalmakban, majd a tevékenység kibővülésével a szabadidősport szerepe került előtérbe. Ezek a folyamatok hasonlóan zajlottak Magyarországon és Nyugat-Európa fejlett országaiban is. A II. világháborút követően a társadalmi viszonyoknak megfelelően alakultak ki a hazai sportmozgalmak, köztük a természetjáró mozgalom. A vízitúrázásban a rendszerváltozást követően jelentek meg a vállalkozások, amelyek azonban hosszú ideig csupán sporteszköz-kölcsönzéssel foglalkoztak, a komplex turisztikai kínálat még napjainkban is csak igen kevés szolgáltatónál van jelen a vízitúrázásban.

Letölthető tanulmány