A SPORTTURIZMUS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A sportturizmus napjaink egyik felértékelődő turisztikai terméke, amelynek mind a szabadidős, mind a hivatásturizmushoz kötődő formája rendkívül populáris világszerte. Magyarországon a termék erősen polarizált, ugyanis a szabadidős formája – révén, hogy jóval szorosabban kötődik a vezető hazai turisztikai termékekhez – jóval nagyobb fejlődésen ment keresztül és jelentősen populárisabb, mint a versenysportokhoz kapcsolódó részterülete. Ez pedig megjelenik a keresleti szegmensek fogyasztói magatartásában is: jóval többen, gyakrabban és nagyobb költési hajlandósággal vesznek részt a szabadidős sportturizmusban. Ehhez képest a versenysporthoz kötődő ág szerényebb turistaforgalmat bonyolít le, aminek az alapja az egyes sportágak szerényebb népszerűsége és nemzetközi szintű sikerességének hiánya. Mindezek ellenére Magyarország környezeti és infrastrukturális feltételei minden tekintetben megfelelnek a termék és annak minden részterülete nemzetközi szintű működtetéséhez, így egy tudatos stratégiai alapokon nyugvó fejlesztés hatására a sportturizmus előléphet hazánk jelentősebb turisztikai termékei közé.

Letölthető tanulmány