A folyóiratról

Jó néhány éve, évtizede dolgozom a felsőoktatásban, a sportszakember képzés területén. Az idő előrehaladtával a természetes változás és a változtatás igénye; a modern technika, technológiák megjelenése és elterjedése következtében kiszélesedett a „látókör”; soha nem látott fejlődés következett be a sporttudományi kutatások területén is. Az internet világában a földrészek legkülönbözőbb sarkaiban feltárt eredmények váltak elérhetővé, ismertté és megvitathatóvá. Ez a lehetőség inspirálóan hatott a hazai sporttudományi életre, másrészt még inkább differenciálták a vizsgálati kérdéskört, és egyre inkább bizonyították a különböző tudományterületek kapcsolódásának fontosságát, nélkülözhetetlenségét.

Munkatársaim között egyre több ambiciózus, fiatal kolléga vette át a „stafétabotot” a „nagy öregektől”. Lendületükkel, friss gondolataikkal nem csak új színt hoztak a mindennapi munkába, hanem valódi együttműködés alakult ki a különböző generációk között – ahogy a sportpályákon is: a fiatalok átvitt értelmű küzdelmét a tudományban elért eredményekért a pálya széléről a tapasztalatokkal rendelkező „edzők” segítjük, és együtt hozzuk létre, sok esetben az eredeti célokon is túlmutató sikereket. Ennek a közös munkának az egyik eleme ez az új kezdeményezés, amely a sporttudomány sokszínűségét, kapcsolódási pontjainak főbb lehetőségét hivatott bemutatni. Teret szeretnénk adni mindenki számára, hogy megmutathassa/bemutathassa tudását, közreadja gondolatait és segítse a szakmai viták során önnön és a sporttudomány fejlődését is.

Az online folyóirat címe többértelmű. A sportból is ismert kifejezés mozaikszóként is értelmezhető, hiszen egy-egy olyan szó kezdőbetűjéből jött létre, amely valamilyen módon kapcsolódik a sporttevékenységhez, sporttudományhoz: S(port) T(ársadalom) A(ktivitás) R(ekreáció) T(urizmus) Kifejezi valaminek a kezdetét is, amely reménykeltő módon a jövőbe vetett hitet is magában foglalja, hiszen minden kezdet valamilyen új cél elérését is jelent(het)i egyben. Úgy gondoljuk, hogy ennek az online folyóiratnak az indításával „versenypályát” adunk minden generáció tagjának, hogy a jövő pozitív eredményeihez hozzájárulhasson. Olyan szakfolyóiratot szeretnénk útjára bocsájtani, amelyikben a sporttudomány bármely szegmensére vonatkozó új, tudományos igényű ismeret és eredmény megjelenhet, sokakhoz eljutva, további lendületet adva a kutatásokhoz.

A folyóiratba várjuk mindazon kutatók, oktatók, PhD és graduális képzésben résztvevő hallgatók cikkeit, tanulmányait, akik a sporttudományban és annak határterületein dolgoznak. Fogadjuk továbbá mindazon gyakorlati szakemberek, piaci szereplők tudományos igényű munkáit is, akik szívesen osztják meg szakmai tapasztalataikat.

Startoljunk” együtt! Adjuk közre eredményeinket és tudásunkat, amely összeadódva egészen biztosan olyan célhoz vezet, amelyből a sporttudomány egésze kerül ki győztesen!

 

 

Dr. Prisztóka Gyöngyvér

 főszerkesztő